De Belastingdienst erkent bedrijfsmassages als een methode om ziekteverzuim tegen te gaan. Om deze reden vallen de kosten die bedrijven maken voor het inhuren van een stoelmasseur onder de vrije verstrekkingen (vrijgesteld voor loonheffing). Voor de vrijstelling van de kosten van bedrijfsmassages gelden de volgende voorwaarden:

Bedrijfsmassage is opgenomen in het arboplan van de onderneming
De massage wordt op de werkplek tijdens kantooruren uitgevoerd
De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen
* Bedrijfsmassage valt onder de nihilwaardering en hoeft niet in de werkkostenregeling (WKR) te worden opgenomen. Dit betekent dat de betreffende 1,2 procent aan andere onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemers besteed kunnen worden.