Disclaimer

Een behandeling bij Art of Relaxing kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen.

Je dient nimmer jouw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met je behandelde arts of specialist. Raadpleeg in geval van gezondheidsproblemen altijd een arts.

Irma Hooijmans zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. Wel kunnen de behandelingen een belangrijke aanvulling zijn naar genezing en welzijn.

Art of Relaxing is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze site.

Copyright © 2020 Alle rechten voorbehouden.