Privacy & AVG

Voor mijn privacy verklaring inzake de AVG wet, klik hier.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.  Je dossier bevat aantekeningen over je klachten en over de behandelingen.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Echter alleen met jouw expliciete toestemming.

Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen of mijn accountant de belastingaangifte kan doen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je altijd eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntdossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota:
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar. Dit zijn: je naam, adres en woonplaats, je geboortedatum, de datum van de behandeling, omschrijving van de behandeling, in dit geval: ‘energetische behandeling’ en tenslotte de kosten van het consult.